VYHLEDEJ...
RYCHLÝ PŘEHLED ŠKOL
školu
seminárku
Mapka k vyhledaní školy
Typ:
Zaměření:
Kraj:
Hledaný text:
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jihomoravský kraj Karlovarský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Středočeský kraj Ústecký kraj Vysočina Zlínský kraj
Typ:
Text:

Jak se dostat na ekonomické fakulty

článek jak se dostat na ekonomické fakulty

Management, cestovní ruch, podnikovou ekonomiku, finance a účetnictví, marketing, IT, komerční jazyky a další ekonomické obory nabízí přes 60 fakult veřejných a státních vysokých škol a 28 soukromých škol. Na všechny ekonomické obory se každý rok hlásí přes 23 tisíc studentů, z nich se na dané školy dostane necelých 60 procent. Ale pozor, na nejžádanějších fakultách je průměrná úspěšnost jen 30%.

Přečtěte si také:

Stáhněte si zdarma e-book, jak se dostat na ekonomii, podívejte se i na další návody k nejžádanějším oborům

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí podat odvolání.

 

V článku se dočtete:

Jakou máte šanci na přijetí

Z čeho se skládají přijímací zkoušky

Kde můžete ekonomii  studovat + termíny přijímaček

Doporučená literatura

Vyzkoušejte vzorové testy

 

Přijímací zkoušky

Obvykle písemná přijímací zkouška z matematiky a cizího jazyka. Některé fakulty a školy přihlíží k výsledkům NSZ Scio nebo přijímají uchazeče i bez přijímacích zkoušek, Masarykova univerzita má vlastní testy studijních předpokladů. S testy studijních předpokladů se setkáte na OPF SLU, FRRM Mendelovy univerzity nebo EF TUL.

 

Úspěšnost přijetí (ekonomicky zaměřené fakulty a školy)

VŠE F1 37,1 %, F2 48,2 %, F3 32,7 %, FIS 64,9 %, NH 39,3 %, FM 87,2 %, UK FSV 37,7 %, MU FES 44,1 %, ČZU PEF 70,3 %, JČU EF 75,4 %, MENDELU PEF 55,5 %, FRRMS 51,8 %, OSU FSS 34 %, SLU OPF 87,1 %, TUL EF 77,8 %, UHK FIM 63,7 %, UJEP FSE 65,4 %, FVTM 90,8 %, UPCE FES 65,1 %, UTB FME 48,7 %, FLKŘ 77,2 %, VŠB-TUO EF 79,1 %, VŠTE 96 %, VUTBR FP 61,7 %, ZČU FE 58 %, soukromé AAVŠ 79,6 %, BIBS 81 %, BIVS 98,2 %, MUP 97,3 %, NC 84,1 %, SVŠE 99,5 %, UC 99,2 %, VŠRR 98,1 %, VŠO 90,7 %, VŠKE 85,1 %, VŠMIEP 79,6 %, MVŠO, STING, SVŠES, UJAK, UNYP, VŠFS, VŠEM, VŠH, VŠL, VŠMVV, VŠOH, VŠP, ZMVŠ 100 %

 

Doporučená literatura

Přijímací zkoušky z matematiky na VŠE – skripta (Amos, kolektiv autorů), 110 stran

Tištěné testy OSP a ZSV, cvičebnice OSP a ZSV

(vše SCIO, kolektiv autorů)

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy s řešenými příklady (Fortuna, Kaňka, Coufal) 168 stran

Přijímací zkoušky z matematiky na vysoké školy (Fortuna, M. Kaňka) 86 stran

Další učebnice k oboru najdete zde, nabízíme také literaturu k přípravě na přijímačky a maturitní zkoušku

Podívejte se na náš videonávod

Přípravné kurzy

Ekonomie VIP balíčky a „nultý ročník středa, sobota Praha, Brno, Ostrava, zahájení listopad

Ekonomie VIP balíček a semestrální kurz Praha, Brno sobota, středa,

MATEMATIKA − příprava na státní maturitní zkoušku nebo online přípravné kurzy

Najdete u nás i další přípravné kurzy k přijímacím zkouškám nebo maturitě

 

Průběh a délka studia

Bakalářské studium (3 roky) a navazující magisterské studium (2 roky).

 

Přehled škol a fakult

Vysoká škola ekonomická v Praze www.vse.cz 

Fakulta financí a účetnictví: 13. a 14. 6. 2016, písemný test MAT, AJ

Fakulta informatiky a statistiky: 16. 6. 2016, druhé kolo přijímacího řízení (kromě oboru ME) 24. 8. 2016, písemný test MAT, AJ (u programu KME a oborech PIS a MEP možnost NJ), možnost prominutí

Fakulta managementu: 8. 6. 2016, test předpokladů k manažerskému rozhodování, matematika, světový jazyk, možnost prominutí

Fakulta mezinárodních vztahů: 15. – 17. 6. 2016, písemná MAT, 2 cizí jazyky, obor IBB informace na stránkách fakulty

Národohospodářská fakulta: termíny OSP NSZ Scio do 31. 5. 2016, obor Economics informace na stránkách fakulty

Fakulta podnikohospodářská: Podniková ekonomika a management a Arts Management 8. - 9. 6. 2016, Ekonomika predprijatija i menedžment a Business Administration 29. 6. 2016, test MAT a cizí jazyk, Arts Management test AJ, MAT a logika, test ze znalostí z oblasti kultury, cizojazyčné obory informace na stránkách fakulty

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz

Fakulta sociálních věd (Ekonomie a finance v ČJ + hrazené studium v AJ, obor Ekonomie 2016 není otevřen, další obory v navazujícím a doktorském studiu) termíny NSZ Scio OSP a MAT 13. 12. 2015 - 8. 5. 2016, možnost prominutí

Fakulta tělesné výchovy a sportu (Management tělesné výchovy a sportu): 6. – 10. 6. 2016 test MAT a AJ/NJ

Matematicko-fyzikální fakulta (Finanční matematika, další obory v navazujícím magisterském a doktorském programu): 15. 6. 2016, test předpokladů ke studiu (logické myšlení, přesnost vyjadřování, středoškolská matematika)

Filozofická fakulta (Sociologicko-ekonomická studia): 28. 5. – 16. 6. 2016 test studijních předpokladů, znalosti základů sociologie, ekonomie, dalších společenských věd a všeobecného přehledu, matematika, sociologická imaginace, ústní část motivace ke studiu, interpretace textu, základy sociologie a ekonomie, seznam odborné četby

Pedagogická fakulta (Školský management písemná ověření úrovně obecného právního povědomí a základních znalostí z řízení a organizace vzdělávací soustavy ČR, z pedagogiky, psychologie a příbuzných disciplín s důrazem na jejich aplikaci v současném školství, Francouzský jazyk pro hospodářskou a administrativní činnost 30. 4. a 1. 5. 2016 TSP, 11. - 22. 4. 2016 test FJ)

Přírodovědecká fakulta Demografie s ekonomií test studijních předpokladů a logické myšlení (konfigurační vztahy, verbálně logické a matematickologické vztahy, pamětné učení a porozumění informacím), základní orientace v problematice obyvatelstva 14. - 16. 6. 2016, možnost prominutí

Masarykova univerzita www.muni.cz

Ekonomicko-správní fakulta: 30. 4. - 1. 5. 2016 TSP, možnost prominutí, obor Hospodářská politika v kombinaci s oborem FJHAČ navíc test FJ

Fakulta sportovních studií (Management sportu): TSP 30. 4. - 1. 5. 2016, možnost prominutí, praktická přijímací zkouška TV 14. – 15. 5. 2016

Filozofická fakulta (Polština/Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, navazující magisterské Management v kultuře) TSP 30. 4. - 1. 5. 2016

Přírodovědecká fakulta (Fyzika a management 2016 není otevřen, Finanční a pojistná matematika): 30. 4. 2016 a 1. 5. 2016 možnost prominutí

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  

Provozně ekonomická fakulta: 6. – 10. 6. 2016, test MAT a cizí jazyk

Technická fakulta (Obchod a podnikání s technikou, další obory v navazujícím studiu): 13. - 17. 6. 2016, pro uchazeče, kteří se hlásí na VŠ poprvé, bez přijímací zkoušky, jinak test MAT a AJ/NJ

Fakulta lesnická a dřevařská (Podnikání v dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, Hospodářská a správní služba v lesním hospodářství) 6. - 10. 6. 2016, test MAT, možnost prominutí

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  

Ekonomická fakulta: bez přijímací zkoušky

Zemědělská fakulta (Agropodnikání): bez přijímací zkoušky

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz

Provozně ekonomická fakulta: 20. - 24. 4. 2016, test MAT a cizí jazyk, možnost prominutí

Agronomická fakulta (Agrobyznys): bez přijímací zkoušky

Institut celoživotního vzdělávání (Technické znalectví a pojišťovnictví): přijímání na základě výsledků SŠ studia, případně 19. – 20. 5. 2016 test studijních předpokladů

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií: 25. 5. - 1. 6. 2016, test studijních předpokladů + cizí jazyk

Lesnická a dřevařská fakulta (Hospodaření s přírodními zdroji tropických a subtropických oblastí, další obory v doktorském studiu) biologie, AJ, možnost prominutí, termín upřesní studijní oddělení

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz

Fakulta sociálních studií (navazující magisterské Management organizací služeb sociální práce)

Filozofická fakulta Management v neziskovém sektoru: 2016 není otevřen, AJ a další jazyky ve sféře podnikání

Přírodovědecká fakulta (Aplikace matematiky v ekonomii 2016 není otevřen, Ekonomická geografie a regionální rozvoj) bez přijímací zkoušky

Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  

Obchodně podnikatelská fakulta: 6. – 10. 6. 2016 test studijních předpokladů, ekonomie, společenský přehled, matematika, možnost prominutí

Filozoficko-přírodovědecká fakulta (Lázeňství a turismus): termíny NSZ Scio OSP

Matematický ústav v Opavě (Matematické metody v ekonomice) bez přijímací zkoušky

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  

Ekonomická fakulta: 1. polovina června 2016, test studijní předpoklady, matematika, cizí jazyk, možnost prominutí

Fakulta textilní (Textilní marketing a Výroba oděvů a management obchodu s oděvy bez přijímací zkoušky, Management obchodu s oděvy 2016 není otevřen)

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz

Fakulta informatiky a managementu: 6. - 17. 6. 2016 FM MAT, AJ/NJ, MCR všeobecné znalosti, zeměpis, ZSV, AJ/NJ, AI a IM bez přijímací zkoušky, Sportovní management 2016 není otevřen

Přírodovědecká fakulta (Finanční a pojistná matematika): bez přijímací zkoušky

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz 

Fakulta sociálně ekonomická: výběr na základě portfolia dodaného do 16. 6. 2016 nebo absolvování OSP NSZ Scio od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016 nebo absolvování celoživotního vzdělávání na FSE

Pedagogická fakulta (Školský management a Obchodní ruština 2016 není otevřen, Český jazyk pro média a veřejnou sféru 20. - 24. 6. 2016 ústní motivační pohovor)

Fakulta výrobních technologií a managementu (Řízení výroby bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím studiu)

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Filozofická fakulta (Aplikovaná ekonomická studia, Angličtina (2016 není otevřen)/Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomii, Školský management 2016 není otevřen, Andragogika v profilaci na personální management, jazyky pro hospodářskou praxi viz stránky fakulty, další obory navazující magisterské) 14. - 15. 5., případně 21. - 22. 5. 2016 test předpokladů ke studiu s důrazem na orientaci v kulturní oblasti a humanitních a sociálně-vědných disciplínách, FJ oborový test, možnost prominutí, APPM ústní zkouška

Přírodovědecká fakulta (Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictví písemná z matematiky 30. 5. – 3. 6. 2016, možnost prominutí, další obory v navazujícím magisterském)

Univerzita Pardubice www.upce.cz

Fakulta ekonomicko-správní: bez přijímací zkoušky

Dopravní fakulta Jana Pernera (Dopravní management, marketing a logistika, Management elektronických komunikací a poštovních služeb) bez přijímací zkoušky

Fakulta chemicko-technologická (Ekonomika a management chemických a potravinářských podniků bez přijímací zkoušky, další obory v navazujícím magisterském a doktorském studiu)

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz

Fakulta managementu a ekonomiky: termíny NSZ Scio OSP od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016, obor v AJ informace na stránkách fakulty

Fakulta multimediálních komunikací (Marketingové komunikace): 1. (PS) a 2. (KS) 6. 2016, písemný test studijních předpokladů se zřetelem na potřeby oboru marketingových komunikací – všeobecné znalosti (literatura, kultura, ekonomika, politika), kreativita a logické myšlení (tvůrčí přístup k řešení drobných propagačních úkolů).

Fakulta humanitních studií AJ/NJ pro manažerskou praxi NSZ SCIO AJ/NJ do 30. 4. 2016 (včetně), možnost prominutí

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz

Ekonomická fakulta: termíny NSZ SCIO OSP 12. 12. 2015 - 28. 5. 2016

Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství (Ekonomika a management v průmyslu bez přijímací zkoušky, další obory navazující studium)

Hornicko-geologická fakulta (Geovědní a montánní turismus, Ekonomika a řízení v oblasti surovin): zkouška z matematiky 1. kolo červen 2016, případné 2. kolo srpen 2016, možnost prominutí

Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz

Podle oboru 1. kolo 8. - 9. 6., 2. kolo 10. - 11. 8., 3. kolo 6. 9., kombinované studium 1. kolo 9. - 10. 6., 2. kolo 10. - 11. 8., 3. kolo 6. 9. 2016. Test AJ/NJ, všeobecné studijní předpoklady

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz

Bez přijímací zkoušky

Vysoké učení technické v Brně www.vutbr.cz

Fakulta podnikatelská: 21. a 22. 5. 2016, test studijních předpokladů, AJ

Fakulta stavební (Management stavebnictví) 6. - 10. 6. 2016 test matematika a fyzika, možnost prominutí

Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz   

Fakulta ekonomická: test OSP NSZ Scio v termínech od 12. 12. 2015 do 30. 4. 2016, možnost prominutí

Fakulta pedagogická (Ekonomická a regionální geografie): 2016 není otevřen

Fakulta aplikovaných věd (Finanční informatika a statistika, Matematika a finanční studia bez přijímací zkoušky, Matematika a management 2016 není otevřen)

Univerzita obrany www.unob.cz 

Fakulta vojenského leadershipu: Ekonomika obrany státu 18. - 24. 4. 2016 civilní studium test studijních předpokladů

Další veřejné školy, kde lze studovat ekonomické obory:

AMU (např. Produkce, Hudební management), ČVUT (Fakulta dopravní, Fakulta elektrotechnická, Fakulta stavební, Fakulta strojní, Masarykův ústav vyšších studií), JAMU, VŠCHT.

 

Soukromé vysoké školy s ekonomickými obory

AKADEMIE STING, o.p.s. www.sting.cz 

21. 6., 22. 8. 2016 motivační pohovor, u kombinovaného studia nutná praxe, přihlíží se k výsledkům NSZ SCIO

Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. www.aauni.edu

Business Administration, International Relations: informace na studijním oddělení

B. I. B. S., a. s., Brno International Business School www.bibs.cz

Bez přijímací zkoušky

Bankovní institut vysoká škola, a.s. www.bivs.cz

Bez přijímací zkoušky

CEVRO Institut vysoká škola www.cevroinstitut.cz 

Hospodářská politika, Právo v obchodních vztazích: Praha 13. 4., 11. 5., 8. a 22. 6., 24. 8. , 7. 9. 2016, Český Krumlov vždy o den později. Ústní motivační pohovor, možnost prominutí

Evropský polytechnický institut, s.r.o. www.edukomplex.cz

Bez přijímací zkoušky

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s. www.mup.cz

Mezinárodní obchod, Průmyslové vlastnictví: test z jednoho světového jazyka (anglického, německého, francouzského nebo španělského), možnost prominutí, prezenční studium 1. 6., 22. 6., 3. 8., 7. a 21. 9. 2016

Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz 

bez přijímací zkoušky

NEWTON College, a.s. www.newtoncollege.cz

Termíny každý měsíc do konce září. Písemná část otázky vztahující se k předloženému odbornému textu z oblasti managementu, podnikání, řízení lidských zdrojů, ekonomie, marketingu aj. – ověření schopnosti kritického čtení a uvažování. Ústní část pohovor, zjištění předpokladů ke studiu, cíle v oblasti vzdělávání a seberozvoje.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. www.svse.cz 

Bez přijímací zkoušky

Soukromá vysoká škola ekonomických studií, s.r.o. www.svses.cz 

Od 13. do 24. 6. 2016, termín lze sjednat i individuálně, motivační pohovor

ŠKODA  AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. www.savs.cz 

Bez přijímací zkoušky

Unicorn College, s.r.o. www.unicorncollege.cz 

Ekonomika a management, Management ICT projektů: 15. a 23. 6., 25. 8., 6., 13. a 21. 9. 2016, pohovor (motivace, AJ představení, volná diskuze – základní orientace v oboru)

Univerzita Jana Amose Komenského, s.r.o. www.ujak.cz 

Management cestovního ruchu, Pojišťovnictví, Právo v podnikání, Manažerská studia - řízení lidských zdrojů, Evropská hospodářskosprávní studia bez přijímací zkoušky

University of New York in Prague, s.r.o. www.unyp.cz  

Informace na studijním oddělení

Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. www.vsaps.cz

Personální a interkulturní management informace na studijním oddělení

Vysoká škola ekonomie a managementu, o.p.s. www.vsem.cz

1. kolo elektronický dotazník, 2. kolo pohovor, řádné termíny 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. a 10. 9. 2016, informace o mimořádných termínech na studijním oddělení

Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. www.vsers.cz

Management a marketing služeb motivační pohovor, 30. 4., 31. 5., 27. 6. 2016

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. www.vsfs.cz

Motivační pohovor, test z jazyka. Informace o termínech na studijním oddělení.

Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. www.vsh.cz

1. 6. KS, 8. 6. 2016 PS, jazykový test

Vysoká škola Karla Engliše, a.s. www.vske.cz

14. 4., 12. 5., 9. 6., 21. 7., 11. 8., 15. 9., 4. 10. 2016, případné další termíny na stránce školy, motivační pohovor

Vysoká škola logistiky, o.p.s. www.vslg.cz

Přerov 1. kolo 25. 5., 2. kolo 17. 6., 3. kolo 16. 9. 2016, Praha 1. kolo 11. 6., 2. kolo 17. 9. 2016, osobní pohovor, předběžná volba bakalářského studijního oboru

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, o. p. s. www.vsmvv.cz

6., 13., 20. a 27. 6. a 5., 12., 19. a 26. 9. 2016, Bratislava 10. 6., 1. 7. a 9. 9. 2016), motivační pohovor, rozřazovací jazykové testy

Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o. www.hotskolabrno.cz 

Informace na studijním oddělení, motivační pohovor

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. www.vso.cz 

Motivační pohovor, volba cizího jazyka, informace o termínech na studijním oddělení

Vysoká škola podnikání a práva a.s. (dříve Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s. a Vysoká škola podnikání, a.s.)  www.vspp.cz

1. kolo 13. 4., 2. kolo 11. 5., 3. kolo 15. 6., 4. kolo 13. 7., 5. kolo 10. 8., 6. kolo 17. 8., 7. kolo 7. 9. 2016, motivační pohovor

Vysoká škola realitní Institut Franka Dysona www.fdyson.cz

Přijímání studentů pozastaveno, pouze na dostudování

Vysoká škola regionálního rozvoje, s.r.o. www.vsrr.cz

Program Bezpečnostní management v regionech: přijímací pohovor Praha: 19. 2., 7. a 21. 3., 4. a 25. 4., Brno 24. 2., 16. 3., 13. 4., 11. 5. 2016, další termíny budou postupně přidávány. Přijímací pohovor je orientován na diskusi o studiu a perspektivách uplatnění absolventů v praxi a na profesní zájmy uchazeče a motivaci ke studiu na VŠRR.

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. www.vsss.cz 

Bez přijímací zkoušky

Soukromé vysoké školy se zahraniční akreditací

Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s. r. o. www.mipp.cz 

Panevropská vysoká škola - UNINOVA, o. p. s. www.paneurouni.cz

Prague College s.r.o. www.praguecollege.cz 

INTERNATIONAL PRAGUE UNIVERSITY o. p. s. www.interpragueuniver.cz

AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE www.amakcz.cz

Czech Management Institute Praha - Manažerská fakulta Escuela Superior de Marketing y Administración - ESMA / ESMATUR Barcelona, s. r. o. www.esma.cz

OurCollege www.ourcollege.com

Czech College www.czechcollege.cz

VYSOKÁ ŠKOLA HUMANITAS FAKULTA SPOLEČENSKÝCH STUDIÍ www.huni.cz

Otevřená evropská akademie ekonomiky a politiky s.r.o. www.oeaep.cz

 

Vzorové testy a okruhy otázek

Vyzkoušejte online test s vyhodnocením do e-mailu

http://www.scio.cz/nsz/cs/osp.asp

VŠE

https://www.vse.cz/download/index.php?cat=27

http://kbp.vse.cz/testy/

http://www.fm.vse.cz/zajemci-o-studium/bakalarsky-studijni-program/ukazky-testu-ke-stazeni/

UK

http://www.ff.cuni.cz/FF-8024-version1-vzorovy_TOSP.pdf

http://nasociologii.ff.cuni.cz/cs/prijimacky/bakalarske/

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_z.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/priklady/2012_bc_r.pdf

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/201506prijimac-mat.pdf

http://www.csm-praha.cz/userfiles/Dokumenty/kolsk%20management%202015%20web.pdf

MUNI

http://www.muni.cz/tsp

ČZU

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4054&i=4090

http://www.pef.czu.cz/cs/?r=4055&i=2243

MENDELU

http://is.mendelu.cz/dok_server/slozka.pl?id=37321;download=165971;z=1

http://www.pef.mendelu.cz/26133-testy-pouzite-na-prijimacich-zkouskach-v-minulych-obdobi

SLU

http://elearning.opf.slu.cz/course/category.php?id=137&resort=name&sesskey=qIEhPIxx2m

http://www.slu.cz/opf/cz/uchazeci/test-studijnich-predpokladu

TUL

http://www.ef.tul.cz/index.php?content=4

UHK

https://www.uhk.cz/cs-CZ/FIM/Studium/Prijimaci-rizeni-%281%29/Vzorove-testy#UHK-Article

UJEP

http://fse1.ujep.cz/index.php?art=568

UNOB

http://www.unob.cz/fvl/studium/Stranky/zkusebni_otazky.aspx

UPOL

http://www.ff.upol.cz/skupiny/zajemcum-o-studium/bakalarske-a-magisterske-studium/testy-prijimaciho-rizeni/

UTB

http://www.utb.cz/fmk/chci-studovat/informace-o-prijimacim-rizeni-bc

http://www.utb.cz/fmk/o-fakulte/zpravy-z-prijimacich-rizeni - vzorové testy jsou v jednotlivých zprávách z přijímacího řízení

VŠPJ

http://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/cestovni-ruch/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

http://www.vspj.cz/zajemce-o-studium/bakalarske-studium/finance-a-rizeni/ukazky-testu-k-prijimacim-zkouskam

VUTBR

https://www.fbm.vutbr.cz/zajemci-o-studium/bakalarske-studium/pruvodce-prijimacim-rizenim-do-bakalarskeho-studia#ctvrty

MUP

http://vzorovetesty.mup.cz/

Zdroje: Informace o pravděpodobnosti přijetí čerpáme z http://dsia.uiv.cz/vystupy.html (počty živých přihlášených vs. počty přijatých), data pro přijímací řízení a vzory testů pak ze stránek jednotlivých fakult, doporučujeme informace ověřit na studijním oddělení dané fakulty. Kontakty a statistiky přijetí pro všechny fakulty jsou k dispozici na www.VysokeSkoly.com 

Kam dál?

Stahujte zdarma časopis pro maturanty nebo si jej prolistujte zde

Čeká vás letos maturita a přijímací zkoušky? zde seženete téměř všechny učebnice k maturitě, podívejte se na učebnice a kurzy k přípravě na přijímačky.

22.4.2016


Jsme tam, kde jste vy

Poradenství v přípravě ke studiu

AMOS -
KamPoMaturite.cz, s.r.o.

Dukelských hrdinů 21
170 00 Praha 7

e-mail: info@kampomaturite.cz
tel: +420 222 943 511
+420 606 411 115

Informace

Stáhněte si aplikaci Adresář škol

 

Užitečné informace

    Zasílání novinek

    Zaregistrujte se a dostávejte nejlepší nabídky jako první.

    Doporučit známému