Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Aktualizovali jsme článek o 2. kola přijímacího řízení. V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete dostat bez přijímací zkoušky. Na mnoha oborech vám navíc přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Přehled všech oborů by byl hodně dlouhý, konkrétní obory najdete na www.VysokeSkoly.com. Tam zveřejňujeme také kontakty na studijní oddělení, kde doporučujeme informace o přijímacím řízení ověřit.
 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 25.7.2011 10:11 - Komentovat.

Mohlo by vás zajímat:

Status studenta - jak je to po maturitě nebo když se nedostanete na VŠ? Čtěte zde.

2. kola přijímacích zkoušek na veřejné vysoké školy

Nepovedly se vám přijímačky? Přečtěte si, jak napsat žádost o přezkoumání rozhodnutí a podat odvolání.

Všechna 2. kola přijímacích zkoušek najdete v článku zde.

 

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 obor bez přijímaček

 

  Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz    
Technická fakulta (nutno dodat čestné prohlášení, že jste dosud nestudovali na žádné vysoké škole), Fakulta lesnická a dřevařská 31. 3. 2016, FLD 2. kolo 20. 7. 2016
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz  
Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pouze Děčín) 31. 3. 2016, FD 2. kolo 12. 8., FJFI 2. kolo 13. 9. 2016
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz    
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta

PDF 15. 3., ZF 31. 3.,

FROV 1. 4., 2. kolo 29. 7., EKF 15. 4. 2016

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta

ZF 20. 3., 2. kolo a nově akreditované obory 15. 8.,

AF 31. 3. 2016

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta 29. 2. 2016, PŘF vybrané obory 2. kolo 6. 6. 2016
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě

29. 2. 2016, MÚ 2. kolo 19. 8. 2016, FPF 2. kolo 1. 7. 2016

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

31. 3., FT 2. kolo 9. 8. 2016, FS 2. kolo

31. 8. 2016

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  
Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta

29. 2. 2016

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta

FŽP 14. 3., ostatní 31. 3. 2016, FŽP 2. kolo 19. 8. 2016, PŘF 2. kolo 15. 8. 2016

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz  
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Pharmacy)

29. 2. 2016

Univerzita Pardubice www.upce.cz  
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická

FES, DFJP 15. 3., FEI, FCHT 31. 3. 2016, FCHT 2. kolo 14. 8., FEI 2. kolo 26. 8., DFJP 2. kolo 31. 8. 2016

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz    
Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická

FT 31. 3., FLKŘ 30. 4. 2016, FLKŘ 2. kolo 22. 8., FT 2. kolo 19. 9. 2016

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz  
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

15. 3., 2. kolo 18. 7. 2016

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz  
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta

FSTA 31. 3., 2. kolo 15. 7., 3. kolo 31. 8.,

HGF 30. 4., 2. kolo 31. 7.,

FMMI 30. 4., 2. kolo 10. 8. 2016

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  
všechny fakulty 31. 3. 2016
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 1. kolo do 30. 4., 2. kolo do 20. 7., 3. kolo do 20. 8. 2016
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 29. 4. 2016, 2. kolo 15. 7. 2016
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd, Fakulta strojní FEL prodlouženo 1. kolo do 25. 4., 2. kolo do 12. 8. 2016, FAV 31. 3. 2016, FST 1. kolo do 15. 4., 2. kolo do 12. 8. 2016

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory, data pro rok 2016/2017

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

27.4.2016

Doporučujeme jazykové školy

Doporučujeme pomaturitní kurzy

Doporučujeme zahraniční pobyty

Doporučujeme další kurzy