Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Dělají vám starosti přijímací zkoušky? Bez přijímaček už se dnes dostanete na velkou část veřejných vysokých škol, a zdaleka nejen na technické obory. Mnoho fakult navíc umožňuje prominutí přijímacích zkoušek například při určitém studijním průměru nebo po absolvování soutěží nebo olympiád – jejich přehled by byl velmi dlouhý, proto je zde neuvádíme. V přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete letos dostat bez přijímací zkoušky.

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 25.7.2011 10:11 - Komentovat.

Informace ke konkrétním oborům a soukromým vysokým školám najdete na www.VysokeSkoly.com – tam jsou zveřejněny také kontakty na studijní oddělení, kde doporučujeme informace o přijímacím řízení ověřit.

 

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 obor bez přijímaček

 

Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz  
Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská, Fakulta životního prostředí
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz
Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz  
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta
Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta
Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě
Technická univerzita v Liberci www.tul.cz
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz
Přírodovědecká fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta
Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz

Přírodovědecká fakulta

Univerzita Pardubice www.upce.cz
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz  
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studí, Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz
Fakulta veterinární hygieny a ekologie
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz
všechny fakulty
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory, data pro rok 2014/2015

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

25.2.2014

Doporučujeme jazykové školy

Doporučujeme pomaturitní kurzy

Doporučujeme zahraniční pobyty

Doporučujeme další kurzy


Partneři: KamPoMaturite, Letenky, Referáty, BarchošReferáty, Školní StránkyStudentské servery