Na které fakulty se dostanete bez přijímaček?

Články - na které vš se dostanete bez přijímaček

Na veřejné vysoké školy se můžete dostat i bez přijímaček. A nejedná se jen o technické obory. V našem přehledu najdete ty fakulty, kde se alespoň na 1 obor můžete v roce 2015 dostat bez přijímací zkoušky.
 

Doporučit známému
Diskuze ke článku: příspěvků 4, poslední 25.7.2011 10:11 - Komentovat.

A to není všechno. Na mnoha oborech vám přijímací zkoušky prominou - stačí mít určitý studijní průměr, absolvovat příslušný počet let vybraný předmět, vykázat účast v olympiádě nebo soutěži z daného předmětu. Přehled všech oborů by byl hodně dlouhý, konkrétní obory najdete na www.VysokeSkoly.com. Tam zveřejňujeme také kontakty na studijní oddělení, kde doporučujeme informace o přijímacím řízení ověřit.

2. kola přijímacích zkoušek najdete v článku zde.

 

Které fakulty veřejných vysokých škol přijímají alespoň na 1 obor bez přijímaček

 

  Příjem přihlášek
Česká zemědělská univerzita v Praze www.czu.cz    
Technická fakulta, Fakulta lesnická a dřevařská 31. 3. 2015
České vysoké učení technické v Praze www.cvut.cz  
Fakulta dopravní, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská (pouze Děčín) 31. 3. 2015
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích www.jcu.cz    
Pedagogická fakulta, Ekonomická fakulta, Fakulta rybářství a ochrany vod, Zemědělská fakulta

PDF 15. 3.,

FROV 16. 3.,

ZF a EKF 31. 3. 2015

Mendelova univerzita v Brně www.mendelu.cz  
Agronomická fakulta, Zahradnická fakulta

ZF 20. 3.,

AF 31. 3. 2015

Ostravská univerzita v Ostravě www.osu.cz  
Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta 28. 2. 2015
Slezská univerzita v Opavě www.slu.cz  
Filozoficko-přírodovědecká fakulta, Matematický ústav v Opavě

FPF prodlouženo do 13. 3.,

MÚO 2. 3. 2015

Technická univerzita v Liberci www.tul.cz  
Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

31. 3., FT 2. kolo 9. 8., FS 2. kolo

31. 8. 2015

Univerzita Hradec Králové www.uhk.cz  
Přírodovědecká fakulta, Fakulta informatiky a managementu, Pedagogická fakulta

FIM a PDF 28. 2.,

PŘF 31. 3. 2015

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem www.ujep.cz  
Fakulta výrobních technologií a managementu, Fakulta životního prostředí, Přírodovědecká fakulta, Filozofická fakulta

FŽP 16. 3., ostatní

31. 3., FVTM 2. kolo 4. 9. 2015

Univerzita Karlova v Praze www.cuni.cz  
Matematicko-fyzikální fakulta, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové (Pharmacy)

FFHK 28. 2.,

MFF 31. 3. 2015

Univerzita Palackého v Olomouci www.upol.cz  

Přírodovědecká fakulta

28. 2. 2015
Univerzita Pardubice www.upce.cz  
Dopravní fakulta Jana Pernera, Fakulta ekonomicko-správní, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Fakulta chemicko-technologická

FES, DFJP 15. 3.,

ostatní

31. 3. 2015

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně www.utb.cz    
Fakulta aplikované informatiky, Fakulta humanitních studí (Učitelství odborných předmětů pro střední školy), Fakulta logistiky a krizového řízení, Fakulta technologická

FHS daný obor 31. 8.,

ostatní 31. 3. 2015

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno www.vfu.cz  
Fakulta veterinární hygieny a ekologie

28. 2., možné

2. kolo 17. 7. 2015

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava www.vsb.cz  
Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Fakulta stavební, Hornicko-geologická fakulta FSTA 31. 3., FMMI 30. 4., 2. kolo 10. 8., HGF 30. 4., případné 2. kolo 31. 7. 2015
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze www.vscht.cz  
všechny fakulty 31. 3. 2015
Vysoká škola polytechnická Jihlava www.vspj.cz 30. 4., 2. kolo 20. 7. 2015
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích www.vstecb.cz 30. 4. 2015
Západočeská univerzita v Plzni www.zcu.cz  
Fakulta elektrotechnická, Fakulta aplikovaných věd FAV 31. 3., FEL 15. 4. 2015

Pouze bakalářské nebo tzv. "dlouhé" magisterské obory, data pro rok 2015/2016

Zdroje: stránky jednotlivých fakult, převzato z www.VysokeSkoly.com

 

18.2.2015

Související dokumenty:


Doporučujeme jazykové školy

Doporučujeme pomaturitní kurzy

Doporučujeme zahraniční pobyty

Doporučujeme další kurzy


Partneři: KamPoMaturite, Letenky, Referáty, BarchošReferáty, Školní StránkyStudentské servery