Jak úspěšně složit ústní zkoušku?

Ústní zkoušky představují pro mnoho studentů nejobávanější část. Představíme vám několik jednoduchých tipů a triků, které by vám měly pomoci v průběhu jakéhokoliv jazykového ústního testu, ať už maturitní zkoušky nebo jedné ze zkoušek Cambridge ESOL. Nezapomeňte, že nervózní je každý, nejen vy. Naše tipy vám pomůžou cítit se během zkoušky dostatečně sebejistě a zbytečně se nestresovat.

 • V přípravné fázi se snažte co nejvíce jazyk poslouchat. Písničky, filmy v původním znění nebo krátká videa jsou ideálním zdrojem jazyka, váš mluvený projev bude plynulejší a přirozenější.

 

 • Využijte každé příležitosti, při které můžete mluvit. Při výuce buďte aktivní, a co nejvíce se zapojujte!

 

 • Zkouška není závod, pečlivě si rozmyslete, co chcete říci a mluvte trochu pomaleji než obvykle.

 

 • Zbytečně neexperimentujte, používejte výrazy, které dobře znáte a už jste je někdy použili.

 

 • Jestliže si nemůžete vzpomenout na nějaké slovo, snažte se jej opsat. Použije slovo stejného nebo opačného

 

 • významu (rich × not poor), nebo význam popište jinak.

 

 • Poslouchejte se, a když uslyšíte, že jste udělali chybu, opravte se.  Je to přesně to, co dělá i rodilý mluvčí.

 

 • Snažte se své odpovědi rozvést, neodpovídejte pouze ‚ano‘, ‚ne‘.

 

 • Mluvte jasně a dostatečně nahlas. Můžete se před zkouškou doma nahrát, abyste měli lepší představu, jak

 

 • mluvíte a podle toho mohli svůj projev náležitě upravit.

 

 • Jestliže jste neporozuměli otázce, raději se zkoušejícího ještě jednou zeptejte.

 

 • A hlavně: nezapomeňte, že zkoušející jsou normální lidé!

 

Tento článek vám přinesla jazyková škola Akcent

 

27.10.2016

Doporučujeme jazykové školy

Doporučujeme pomaturitní kurzy

Doporučujeme zahraniční pobyty

Doporučujeme další kurzy